Seminář k aktuálnímu tématu mediální pedagogiky

Sotva bychom dnes hledali aktuálnější pedagogické téma než média a pedagogika. V semináři se na základě analýzy historického a duchovně vědeckého kontextu seznámíte se základními prvky nepřímé i přímé mediální pedagogiky ve waldorfské škole. Blíže v rubrice Semináře.