O nás

Posláním Akademie je služba hnutí waldorfských škol. Dlouholeté zkušenosti s organizací vzdělávacích seminářů a kurzů nás vedly k myšlence shrnout své dosavadní aktivity pod jednu střechu vytvořením vzdělávací instituce. Základním motivem a východiskem našeho působení je přesvědčení, že opravdu plodná příprava učitelů i veškerá kolegiální pomoc musí vycházet z živé bezprostřední zkušenosti s pedagogickou praxí, z práce s dětmi a mladými lidmi ve školách. V seminářích a kurzech se snažíme propojit prohloubené poznání člověka a jeho vývoje s pochopením metodiky a didaktiky waldorfské školy. Umělecká cvičení chápeme jako prostředek k proměně individuálních tvůrčích dovedností, podstatný podnět k sebevýchově, krok na cestě waldorfského učitele.

Své aktivity rozvíjí Akademie zejména v oblastech:

Vzdělávání

  • Příprava waldorfských učitelů v základním kurzu
  • Organizace metodických a odborných kurzů

Podpora

  • Spolupráce s waldorfskými školami a iniciativami
  • Organizace konferencí, přednášek
  • Mentorské doprovázení škol a učitelů

Výzkum

  • Zpracování a vydávání odborných publikací, tiskovin a multimediálních zdrojů
  • výzkum v oblasti waldorfské pedagogiky a publikace jeho výsledků.

Partneři