Prameny waldorfské pedagogiky

Ve spolupráci s nakladatelstvím Franesa připravujeme sborník původních i přeložených textů k podstatným tématům waldorfské pedagogiky. První číslo Pramenů waldorfské pedagogiky se bude tematicky vztahovat ke stému výročí objevu trojčlennosti člověka. Waldorfští učitelé se mohou těšit na nové impulzy k prohloubení své pedagogické práce.