Média a pedagogika

23.-25. března 2018

Edwin Hübner je profesorem mediální pedagogiky na Svobodné vysoké škole – Semináři waldorfské pedagogiky ve Suttgartu, sám waldorfský žák působil dlouhá léta jako učitel matematiky, fyziky a náboženství na waldorfských školách, má velké zkušenosti s poradenstvím v oblasti závislostí, je zakladatelem Institutu pro pedagogiku, ekologii smyslů a médií (IPSUM), je autorem četných publikací, z poslední doby například vynikající monografie Média a pedagogika. V současnosti představuje nejvýznamnějšího odborníka na problematiku médií ve waldorfském hnutí.

Doplňkové umělecké aktivity

Brigitte Pütz: Malování

Iveta Sadecká: Modelování

Helena Syrovátková: Eurytmie

Ondřej Ševčík: Sborový zpěv

Seminář proběhne v budově Waldorfského lycea Praha Opatov (Křejpského 1201). Je akreditován u MŠMT. Cena semináře je 2000 Kč.  Přihlásit se můžete na: waldorfskyseminar@seznam.cz

Při přihlášení uveďte také uměleckou aktivitu, které se chcete účastnit. Skupiny malování, modelování a eurytmie jsou početně omezeny, proto doporučujeme včasné přihlášení.