Podpůrná pedagogika

Akademie waldorfské pedagogiky ve spolupráci se Sdružením pro anthroposofickou medicínu a Základní a střední školou waldorfskou zahajuje od září 2017 seminář 

Podpůrná pedagogika

pro učitele na základních školách

 

Základní charakteristika semináře

 • Seminář je určen učitelům na základních školách
 • Ve dvouletém semináři se studenti seznámí se zákonitostmi normálního dětského vývoje
 • Získají poznatky o abnormalitách způsobených extrémy v uspořádání jeho bytostných článků vyjadřující se v konstituci
 • Medicínské a léčebně pedagogické přednášky osvětlí některé disharmonie mezi tělesností, životními silami a duševními funkcemi
 • Praktické umělecké činnosti a základy terapií přispějí k rozvoji tvůrčích schopností vychovatele, který chce podněcovat uzdravující síly dítěte
 • Při studiu budou studenty doprovázet antroposofičtí lékaři, terapeuti a speciální pedagogové z oblasti waldorfské pedagogiky
 • Studium je dvouleté, probíhá formou víkendových setkání v Praze a týdenního letního soustředění v Semilech
 • K obsahům a struktuře semináře viz „Průvodce studiem PP
 • Seminář je pod číslem jednacím:1229/2017-1-8 akreditován MŠMT.

Přihláška

 • Do přihlášky napište: Přihlašuji se do semináře “Podpůrná pedagogika”. Z osobních údajů uveďte jméno a příjmení, datum narození, vzdělání, současné zaměstnání a kontaktní údaje (adresu, e-mail, telefon).
 • Přihlášku a přílohy zasílejte poštou na adresu: Akademie waldorfské pedagogiky, ZŠ a SŠ waldorfská, Jana Žižky 375, 513 01 Semily – Podmoklice, nebo e-mailem na: waldorfskyseminar@seznam.cz.
 • Seminář je kapacitně omezen. Neodkládejte přihlášení.

Kurzovné

 • Roční kurzovné je 12 000 Kč.
 • Platit je možné 6 000 Kč za semestr v říjnu a v lednu.